Fabulous hostel: Czech Inn Prague review
15 Fabulous Things To Do In Prague